marți, 3 mai 2011

Forumul German: Şedinţa consiliului naţional de conducere - 29.04.2011

Consiliul de conducere al FDGR s-a întrunit în data de 29 aprilie la a doua sa şedinţă din acest an. Ordinea de zi a cuprins aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului de conducere din 8 februarie, discutarea unor întrebări politice şi a altor probleme de actualitate. Au fost prezentate raportul de audit şi bilanţul contabil pe 2010. Şedinţa a fost condusă de preşedintele FDGR Klaus Johannis. La ea au participat reprezentanţi ai celor cinci organizaţii regionale, dr. Paul Philippi, preşedintele de onoare al FDGR, deputatul Ovidiu Ganţ şi subsecretarul de stat Helge Fleischer.
Ovidiu Ganţ a prezentat în cadrul discuţiei asupra întrebărilor politice de actualitate activitatea sa din parlament, pe a cărei ordine de zi se află două proiecte de legi de interes pentru minorităţi, şi anume Legea statutului minorităţilor şi cea privind retrocedarea arhivelor bisericeşti. Helge Fleischer a comunicat, că dintre proiectele depuse spre finanţare la DRI, 260 au intrat în faza ultimă de selecţie, dintre care 79 au fost acceptate. Totodată a informat, că a fost constituită subcomisia pentru limba germană a Comisiei mixte guvernamentale româno-germane, care se va întruni probabil în mai la prima sa şedinţă. Preşedintele Consiliului judeţean Sibiu Martin Bottesch a informat despre stadiul reformei sistemului sanitar din judeţ.
Un amplu spaţiu al discuţiilor a fost rezervat recensământului populaţiei, care va avea loc în octombrie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu