vineri, 23 ianuarie 2009

Ordinea de zi a sedintei CL din 26.01.2009

JUDEŢUL BR

CONVOCATOR MATERIALE

În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr . 215/2001 privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 26 IANUARIE 2009, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea

ORDINE DE ZI :
Aprobarea Proceselor verbale nr.9/03.12.2008, nr.10/08.12.2008 si nr.11/15.12.2008 privind sedintele CL din luna decembrie 2008
PCT 1- Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare– Arh Sef- Ref.nr. 9.16.01.2009
PCT 2. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Codlea - Serv Adm patrim -Ref. nr.7/16.01.2009
PCT.3. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind prelungirea cu 1 an a aplicarii HCL nr.66/29.05.2006 - Serv Adm patrim-Ref nr.4/15.01.2009
PCT.4. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind inscrierea dreptului de proprietate privata a mun Codlea asupra unei parcele de teren intravilan gradina- Serv Adm patrim Ref nr.3/15.01.2009
PCT.5. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea efectuarii unei documentatii de identificare a unor suprafete de teren cu destinatia de garaje- Cartierul Magurii-Ref nr.5/15.01.2009
PCT.6. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind repartizarea unei camere de locuit in imobilul situat in str.Laterala nr.88 - Serv Adm Patrimoniu-Ref nr.6/15.01.2009
PCT.7. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind emiterea unui aviz de principiu, pentru schimbarea ramului de cultura a terenului cu nr.top 1349/3/2, din teren, in drum de servitute in zona Gradina de Vulpi-Serv Arh Sef Ref nr.10/19.01.2009
PCT.8. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind insusirea Documentatiei de urbanism Faza PUZ-„Construire cartier de locuinte”DJ 112A Codlea-Vulcan-Serv Arh Sef Ref nr.305/16.10.2008
PCT.9. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind emiterea unui aviz de principiu pentru initiere PUZ „Construire locuinte unifamiliale” zona Gradina de Vulpi- Serv Arh Sef- ref nr.11/19.01.2009
PCT.10. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului public de iluminat – Serv Adm.Patrim- ref nr.14/20.01.2009
PCT.11. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate ”Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in Jud Brasov, Romania”– Serv Adm.Patrim- ref nr.15/20.01.2009
DIVERSE:
1.Sesizarile adresate sub nr.78/06.01.2009 si nr.2/15.01.2009 de catre agentii economici PFA Cazan Sorica si SC Solia impex SRL impotriva HCL nr.91/15.12.2008 privind neprelungirea contractelor de inchiriere teren in incinta Scolii gen nr.3 Codlea.
2.Plangerea prealabila nr 1239/20.01.2009 formulata de SCCRIMADO SRL impotriva HCL 91/15.12.2008 privind modul de administrare a domeniului public din incinta SC Gen nr.3 Codlea.
3.
Solicitarea d-lui Albu Erwin- consilier local, privind organizarea unei intalniri informale pentru asigurarea ordinii publice in 2009.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu