miercuri, 28 ianuarie 2009

CONSILIU: Noul regulament de atribuire a locurilor de parcare

In sedinta de luni, 26 ianuarie a.c., CL a aprobat noul regulament de atribuire a locurilor de parcare din Municipiul Codlea. In decizie se specifica modalitatea de dobandire directa sau prin licitatie, in functie de spatiul existent, a maxim unui loc de parcare pe locuinta arondata acelei parcari. Pentru a avea un loc de parcare langa apartamentul dumneavoastra, trebuie, ca prim pas, sa depuneti o cerere la primarie. Cititi aici regulamentul, la sectiunea comentarii, .

Un comentariu:

 1. Judetul Brasov Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Codlea

  REGULAMENT DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE IN PARCARILE DE RESEDINTA DIN MUNICIPIUL CODLEA
  A. OBIECTUL ATRIBUIRII
  Art .1.Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate in parcarile de resedinta amenajate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, in functie de configuratia perimetrului de amplasare, putandu-se depasi acesta limita.In cazul in care la parterul imobilelor de locuit sunt amenajate si functioneaza complexe comerciale, locurile de parcare amenajate cnform al.1 nu se vor atribui, astfel incat acestea sa poata fi folosite alternativ atat de locatari cat si de clientii complexelor comerciale.
  B. DISPOZITII GENERALE
  Art. 2.In parcarile de resedinta se va atribui cate un loc de parcare pentru fiecare apartament/spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, la tariful stabilit prin H.C.L. sau la tariful licitat, cu exceptia persoanelor care detin garaje, autorizate, pe domeniul public.Locurile de parcare din parcarile de resedinta vor fi atribuite/licitate numai dupa amenajarea, semnalizarea verticala si orizontala si numerotarea acestora de catre administratorul parcarii de resedinta.
  Art. 3.In parcarile de resedinta se vor atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata pana la 3,5 t.
  Art. 4.In situatiile in care numarul de solicitari depaseste numarul de locuri amenajate in parcarea de resedinta sau cand unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai multi locatari, atribuirea se va face prin licitatie publica. Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta tariful de baza stabilit prin H.C.L
  Art. 5.Licitatia se va organiza pentru fiecare loc de parcare situat in parcarea de resedinta. Nu se poate licita mai mult de un singur loc de parcare pentru fiecare apartament.
  Art. 6.Atribuirea locurilor din parcarile de resedinta si eliberarea abonamentelor de resedinta se va face numai persoanelor fizice domiciliate sau persoanelor juridice proprietare ale unor apartamente in imobilele arondate acestor parcari,care detin autovehicule.Nu pot participa la procedura de atribuire persoanelor fizice care nu pot dovedi domiciliul si persoanele jurdce care nu pot dovedi calitatea de proprietar a unui apartament, in imobilele arondate parcarii de resedinta respective.
  Art. 7In cazul in care numarul de solicitanti este mai mic decat numarul de locuri de parcare amenajate , se pot atribui locuri de parcare si pentru locatarii din imobilele apropriate care nu au primit locuri in parcarea de resedinta aferenta acestora sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru aceleasi apartament cu conditia achitarii
  tarifului aferent.
  Art.8.Abonamentele tip resedinta, prin care s-a atribuit cate un loc de parcare pe apartament, se vor elibera de gestionarul parcarii, respectiv Primaria Municipiului
  Codlea, pe perioada de un an bugetar, numai dupa achitarea tarifului anual aprobat de Consiliul Local sau pretul licitat, dupa caz.In cazul in care solicitantul caruia i s-a atribuit loc de parcare in parcarea de resedinta nu prezinta in termen de 30 de zile, de la data atribuirii,documentul de plata a tarifului aferent, va pierde locul de parcare atribuit, care va fi realocat altor solicitanti.In cazul in care titularul abonamentului nu prezinta in termen de 15 zile de la expirarea peroadei de valabilitate a abonamentului,documentul de plata a tarifului aferent , va pierde dreptul de prelungire a abonamentului de parcare tip resedinta iar locul de parcare va fi atribuit altor solicitanti.
  Art.9 .Pensionari posesori de autovehicule, cu o pensie medie (sot-sotie) sub salariul minim pe economie, pot beneficia de o reducere cu 50 % a tarifului de parcare aprobat de consiliul local.Diferenta dintre tariful licitat de acesta si tariful de baza se va achita integral.
  Art.10.In parcarile de resedinta se atribuie in mod gratuit locuri de parcare persoanelor cu handicap, veterani de razboi, membri A.F.D.P.R. si beneficiari ai Legii nr. 189/2000, posesori de autovehicule,daca solicita si daca dovedesc cu documente aceste apartenente.Administratorul parcarii va mentiona gratuitatea pe acest tip de abonament.
  Art 11.Abonamentele vor fi expuse obligatoriu la loc vizibil,in interiorul autovehiculului, pentru identificare in caz de control.
  C. INSTRUCTIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/ LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE IN PARCARILE DE RESEDINTA
  Art. 12.In vederea participarii la procedura de atribuire/licitatie solicitantii vor depune la registratura Primariei, urmatoarele documente :
  - cerere ;
  - documente privind domiciliul : copie act identitate, act de proprietate ,contract de inchiriere in imobilul apartinind Asociatiei de proprietari/locatari,act de donatie sau mostenire ;
  -copie dupa Certificatul de inmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor detinute in proprietate ;
  -documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului :contract de leasing ,act de donatie, act de mostenire ;
  -certificat de incadrare intr-o grupa cu handicap (daca este cazul) ;
  -dovada ca este veteran de razboi, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor legii 189/2000 (daca este cazul)
  -cupon de pensie ( sot-sotie ) pentru acordarea reducerii in cazul pensionarilor ;
  -declaratia pe propria raspundere ca nu detine garaj pe domeniul public.
  Art. 13.Primaria va anunta solicitantii despre termenul limita pana la care se vor depune cererile, continutul documentelor necesare in vederea participarii la procedura de atribuire/licitatie a locurilor de parcare din parcarile de resedinta arondate imobilului, tariful anual aprobat de consiliul local,data, ora si locul unde va avea loc procedura de atribuire/licitatie a locului deparcare.
  D. PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCARILE DE RESEDINTA
  Art. 14.Comisia de atribuire/licitatie va fi numita prin Dispozitia de Primar si va fi formata din 5 (cinci) persoane avand urmatoarea componenta :
  -persedintele , secretarul si doi membri din partea primariei,
  -un reprezentant al Politiei Comunitare Codlea,
  Art. 15Procedura de atribuire /licitatie se va organiza unitar pentru fiecare asociatie de proprietari/locatari in parte.La ora si locul anuntat, la procedura de atribuire/licitatie
  vor fi prezenti toti membri comisiei atribuire/licitatie,precum si solicitantii sau reprezentantii legali ai acestora.
  Art.16.Comisia de atribuire/licitatie va analiza documentele depuse de solicitanti in conformitate cu art 12 din prezentul regulament si va intocmi lista cu solicitantii acceptati sa participe la procedura de atribuire/licitatie, excluzind de la participare pe cei care nu au prezentat in totalitate documentele sau care nu se incadreaza in prevederile prezentului regulament.
  Art. 17.Comisia de atribuire/licitatie va stabili pe baza planului de situatie cu amplasarea parcajelor, numarul de locuri care urmeaza a fi atribuite/licitate pentru asociatia de Proprietari/locatari, respectiv pentru fiecare imobil din cadrul asociatiei, cu asigurarea rezervarilor stabilite de lege pentru persoanele cu handicap, locatari ai asociatiei respective.
  Art. 18.Presedintele comisiei de atribuire /licitatie va anunta numarul de locuri din parcarea de resedinta aferenta asociatiei pentru care se desfasoara procedura si numarul de solicitanti admisi la procedura .
  Art.19 In cazul in care numarul de locuri de parcare din parcarea de resedinta aferenta Asociatiei de proprietari /locatari este mai mare sau egala cu numarul solicitantilor admisi la procedura,se va atribui cate un loc de parcare pentru fiecare solcitant,la tariful de baza pentru parcarile de resedinta stabilit prin H.C.L.
  Locurile neatribuite se vor valorifica si atribui detinatorilor de masini de firma cu masa mai mica de 3,5 t. sau proprietarilor din zona care detin ai multe autovehicule.
  Art. 20.Fiecare solicitant poate opta pentru o parcare de resedint aflata la o distanta de maxim 200 de apartamentul in care locuieste.
  Art.21.In cazul in care numarul de locuri de parcare din parcarea de resedinta aferent Asociatiei de proprietariA/locatari este mai mic decat numarul de ,solicitanti atribuirea
  locurilor de parcare se va face prin licitatie publica cu strigare pentru fiecare loc de parcare in parte.
  Art. 22.Presedintele comisiei de atribuire/licitatie va anunta pretul de pornire al licitatiei de la care incepe strigarea, respectiv tariful de baza pentru parcarile de resedinta, stabilit prin H.C.L,precum si noi propuneri de amenajare iar decizia finala se va lua in cadrul comisiei de atribuire.
  Art. 23.
  Participantii la licitatie vor prezenta oferta de prêt prin strigari succesive care trebuie sa respecte conditiile de salt anuntate de presedintele comisiei.
  Art. 24.Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare,presedintele comisiei anunta atribuirea locului de parcare in favoarea participantului care a oferit ultima suma.Procedura se repeta pentru fiecare loc de parcare in parte pana la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile aferente imobilului sau asociatiei pentru care s-a organizat procedura.
  Art.25.Dupa anuntarea de care presedintele comisiei a tuturor solicitantilor carora li s-au atribuit locuri de parcare,se declara inchisn procedura de atribuire/ licitatie, in urma careia se intocmeste procesul verbal care se semneaza de catre membri comisiei de atribuire/licitatie si de catre solicitantii care au participat la procedura.
  Art.26.Procesul verbal impreuna cu documentele care au stat la baza organizarii procedurii de atribuire/licitatie a locurilor de parcare din parcarea de resedinta, se arhiveaza la Primaria Municipiului Codlea. O copie a procesului verbal se poate trasmite si Asociatiei de proprietari/locatari.
  Art. 27.Detinatorul de parcare de resedinta situata in imediata vecinatate a spatiilor comerciale sau a altor institutii de interes public poate folosi parcarea in exclusivitate intre orele 16 -24 si 0 – 07.
  E..CONTRAVENTII SI SANCTIUNI
  Art. 28.. Constituie contraventie urmatoarele fapte :
  a) ocuparea parcarilor cu autovehicule expuse pentru vanzare ;
  b) parcarea autoturismelor fara a detine abonament ;
  c) parcarea necorespunzatoare care are ca efect blocarea utilizarii parcarii de alte autoturisme
  d) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare rezervate si semnalizate pentru persoane cu handicap
  e) ocuparea unui alt loc de parcare decat cel inchiriat ;
  f) necuratarea parcarilor de catre chirias
  g) distrugerea platformei si a dotarilor din parcare.
  Art29.Faptele prevazute la art. 27 se sanctioneaza cu amenda contraventionala astfel :
  a) pentru contraventia de la lit. a amenda este de 100 Ron si se aplica zilnic ;
  b) pentru contraventiile prevazute la lit.b-g amenda este de 50-100 Ron ;
  c) pe linga amenda prevazuta la lit.g se instituie si obligativitatea remedierii stricaciunilor provocate.
  Art.30.Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se face de catre persoanele imputernicite de catre primar si Politia Comunitara.

  RăspundețiȘtergere