vineri, 20 august 2010

Luni, 23 august, şedinţa ordinară a Consiliului Local Codlea

C O N V O C A T O R

În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr . 215/2001/R/A privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 23 AUGUST 2010, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea

ORDINE DE ZI :

Aprobarea Procesului verbal nr.10 din 19 iulie 2010 privind sedinta ordinara a Consiliului local.

PCT 1. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind transmiterea fara plata in proprietatea Bisericii Crestine dupa Evanghelie a imobilului teren in suprafata de 763,20 mp-proprietatea Statului roman- Serv Adm patrimoniu –Ref nr. 174 din 10.08.2010 (C2+C5)

PCT 2. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind

aprobarea repartizarii unor spatii (cabinete medicale)- Serv Adm patrimoniu –Ref nr. 177/13.08.2010(C2+C4)

PCT 3. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind

atribuirea unor spatii in imobilul str.Lunga 112-114 ( Forumul German Codlea si Sindicatul Fortuna)-–Ref Adm Patrimoniu 2010 (C2)

PCT 4. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind

aprobarea efectuarii directe de catre SC Serv Magura SRL A unor lucrari de reparatii la conducta de apa potabila si bransamente precum si alocarea sumelor de bani aferente (str.Cetatii si str.Avram Iancu)- Arh Sef-ref nr. 172/30.07.2010 (C1+C2

PCT 5 Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2010 – Serv Contabilitate-Ref nr.180/18.08.2010C1)

PCT 6 Proiect de hotarare initiat de primarul mun Codlea si de Albu Erwin-consilier local privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de cetatean de onoare al mun Codlea- (C5)

PCT 7 . Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind

exceptarea de la lucrarile silvice si de exploatare forestiera a unor suprafete de fond forestier – Ref Ocolul Silvic nr.1417/22.07.2010 (C3)

PCT 8. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind

Diminuarea islazului comunal al mun Codlea –ref Secretar nr.181/18.08.2010 (C3)

DIVERSE- 1) Informarea Sef serv Adm patrimoniu

nr.175/10.08.2010 privind cererea d-lui Bontila Cristian Liviu de efectuare a unui schimb de teren ( 162, 00 mp langa Gara CFR)- C2

2) Informarea Sef serv Adm patrimoniu nr.176/10.08.2010 privind

cererea d-lui Amarandei Ghe de inchiriere a unei suprafete de teren de 200,00 mp str.Brazilor nr.15.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu