duminică, 12 aprilie 2009

Versetul de duminică

Luca 9:23-24  

23Apoi a zis tuturor: ,,Dacă voeşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

    24Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va mîntui.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu