luni, 27 aprilie 2009

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Codlea din 27 aprilie 2009

C O N V O C A T O R M A T E R I A L E
În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr . 215/2001 privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 27 APRILIE 2009, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea 
ORDINE DE ZI :

Aprobarea Procesului verbal nr.4/30.03.2009 privind sedinta CL din luna MARTIE 2009
PCT 1- Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind
rectificarea unor denumiri de strazi – Serv public pentru Evidenta a Persoanelor Codlea - Referat nr.627/05.12.2009(C5)
PCT 2. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare cu APM Brasov- Serv Arh Sef- ref nr.105/01.04.2009 (C3)
PCT 3. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea trecerii imobilelor teren, proprietatea Statului Roman in proprietatea mun Codlea- Serv Adm Patrim- ref nr.122/22.04.2009 (C2)
PCT.4. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind transmiterea catre Compania Nationala de Investitii „CNI” SA, in folosinta gratuita pe durata executiei obiectivului de investitie „Construirea unei sali de educatie fizica, pentru scoli” - a suprafetei de teren de 900 mp- Arh sef - Ref nr.123/22.04.2009 (C2+C5)
PCT.5. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind finantarea unor lucrari pentru obiectivul de investitii „Construirea unei sali de educatie fizica, pentru scoli”– Serv Arh sef- ref nr.124/22.04.2009 (C1);
PCT.6. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea unor taxe speciale- Serv Evidenta Persoanelor –Ref nr. 10085/23.04.2009 (C1)
DIVERSE:
1) Informarea Arh sef nr. 119/13.04.2009 privind emiterea unui aviz de principiu pentru initiere PUZ pe DJ 112A Codlea – Vulcan- la solicitarea persoanei fizice Diaconu Ella Mariane (C2)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu