marți, 14 aprilie 2009

Proiect buget: Fundamentare cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital pentru anului 2009

Unitatea administrativ teritorială 

Municipiul Codlea,

Biroul Contabilitate 

Fundamentare cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital pentru anului 2009 

 

Un comentariu:

 1. Unitatea administrativ teritorială
  Municipiul Codlea
  Biroul Contabilitate


  Fundamentare cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital pentru anului 2009

  CAP. 51 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”
  - subcap. 51020103 “Autorităţi executive”

  art. 20.01.01 “Furnituri de birou”
  1.500 lei/lună x 12 luni = 18.000 lei
  Art. 20.01.02 ”Materiale pentru curăţenie”
  170 lei/lună x 12 luni = 2.040 lei
  Art. 20.01.03 “ Incălzit, iluminat şi forţă motrică”
  încălzit: 3.000 lei/lună x 12 luni = 36.000 lei
  Iluminat : 2.500 lei/lună x 12 luni = 30.000 lei
  Total 66.000 lei
  Art. 20.01.05 “ Carburanţi şi lubrifianţi” : 17.500 lei = 17.500 lei
  Art. 20.01.08 “Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet”
  Timbre: 1.100 lei/lună x 12 luni = 13.200 lei
  Servicii corespondenţă: 2.500 lei/lună x 12 = 30.000 lei
  Telefon: 6.000 lei/lună x 12 luni = 72.000 lei
  Internet : 1200 lei/lună x 12 luni = 15.840 lei
  Total 131.040 lei
  Art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”
  Service calculatoare : 1.350 lei/lună x 12 = 16.200 lei
  Service software : 5.200 lei/lună x 12 = 62.406 lei
  Service telefoane : 220 lei/lună x 12 = 2.640 lei
  Service copiatoare : 1.000 lei/lună x 12 = 12.000 lei
  Service întreţinere pagină internet: 110 lei/lună x 12 = 1.320 lei
  Contracte publicaţii : 4.100 lei/lună x 12 = 49.200 lei
  Servicii medicina muncii 7.000 lei
  Service intretinere retele electrice clădiri primărie 5.000 lei
  Agenda Locală 2008 – TEX Codlea 12.000 lei
  Spălări auto 4.500 lei
  Abonament legislaţie 4.100 lei
  Cotizaţie Asociaţia Metropolitană Braşov 22.000 lei
  Revizii şi reparaţii maşini, anunţuri MO şi ziare, copii Xerox, comisioane, taxe parcare, vulcanizări: 20.000 lei
  Total 218.366 lei
  Art. 20.01.30 “ alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”
  Materiale calculator (tonere, cartuşe, piese schimb, CD-uri, DVD-uri, dischete, tastaturi, etc) : 70.000 lei
  Materiale auto : 7.000 lei
  Materiale copiatoare (tonere, unităţi imagine, piese schimb): 3.000 lei
  Materiale întreţinere : 300lei/lună x 12 luni = 3.600 lei
  Formulare, tipizate: 3.500 lei
  Apă pt. perioada de caniculă 2.000 lei
  Bonuri valorice cf. Codului Fiscal: 30.000 lei
  Cheltuieli din sponsorizări: 6.000 lei
  Hârtie copiatoare : 10.000 lei
  Total 135.100 lei
  Art. 20.02 “Reparaţii curente”
  Zugravit clădire interior, reparat gard şi alte reparaţii curente: 25.000 lei
  Art. 200301 “Hrana pentru oameni”, conf. Contract Colectiv de Muncă
  140 pers. X 13 lei x 20 zile x 11 luni = 400.400 lei
  Art. 20.05.30 “ Alte obiecte de inventar”
  Eşarfe, steaguri, mobilier, calculatoare birou, imprimante, licenţe, programe, perforatoare, capsatoare, telefoane, etc. : 20.000 lei
  Art. 20.06.01 “Deplasări interne” 20.000 lei
  Art. 20.06.02 “Deplasări străinătate” 10.000 lei
  Art. 20.11 “Cărţi, publicaţii şi materiale documentare”
  Abonamente : 4.000 lei
  Cărţi : 1.000 lei
  Total 5.000 lei
  Art. 20.13 “Pregătire profesională” 20.000 lei
  Art. 20.30.02 “Protocol şi reprezentare” 3.000 lei
  Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”
  Taxe judiciare de timbru, executări silite, onorarii experţi : 30.000 lei
  Asigurări clădiri, bunuri, auto : 6.000 lei
  Tinută 1700 lei x 90 pers. 153.000 lei
  Total 189.000 lei
  Art. 71.01.03 “mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale”:
  - Sistem de detecţie şi alarmare la efracţie – 3.500 lei
  - Sistem supraveghere video cu circuit închis – 6.000 lei
  Aceste sisteme se vor monta la cele două casierii ale primăriei şi anune: casieria de la serviciul impozite şi taxe şi la casieria centrală, conform măsurilor din procesul verbal de control efectuat de către Poliţia Braşov.
  - Centrală termică Primărie – 25.000 lei
  - Licenţă ArcGIS – 8.000 lei
  - Staţie grafică – 7.000 lei

  CAP. 54 “Alte servicii publice generale”

  - subcap. 540210 “Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor”

  art. 20.01.01 “Furnituri de birou” : 1.000 lei
  Art. 20.01.02 ”Materiale pentru curţenie” : 500 lei
  art. 20.01.03 “ Incălzit, iluminat şi forţă motrică”
  Iluminat : 200 lei/lună x 12 luni x 10% = 2.640 lei
  Art. 20.01.08 “Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet”
  Telefon: 220 lei/lună x 12 luni x 10% = 2.904 lei
  Intranet : 645 lei/lună x 12 luni = 7.740 lei
  Total 10.644 lei
  Art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” : 1.000 lei
  Art. 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţ. şi funcţionare”: 2.000 lei
  Art. 20.05.30 “ Alte obiecte de inventar”
  mobilier, calculatoare birou, ştampile, etc. : 1.500 lei
  Art. 20.06.01 “Deplasări interne” 3.000 lei
  Art. 20.13 “Pregătire profesională”: 1.500 lei

  CAP. 56 “Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”

  - subcap. 560207 “Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap”
  art. 510215 “transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap”
  contribuţia la Consiliul Judeţean pentru copiii aflaţi în casele de copii - 118.000 lei

  - subcap. 560209 “Transferuri din bugetele locale pentru bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate”
  art. 510231 “transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social”: 14.000 lei

  CAP. 61 “Ordine publică şi siguranţă naţională

  - subcap. 61020304 “Poliţie comunitară”

  art. 20.01.01 “Furnituri de birou” – 1.500 lei
  Art. 20.01.02 ”Materiale pentru curăţenie” - 2.000 lei
  Art. 20.01.03 “ Incălzit, iluminat şi forţă motrică” - 20.000 lei
  Art. 20.01.04 “Apa canal, salubritate” – 4.000 lei
  Art. 20.01.05 “ Carburanţi şi lubrifianţi” – 15.000 lei
  Art. 20.01.08 “Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet” – 25.000 lei
  Art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” - 20.000 lei
  Art. 20.01.30 “ alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” – 20.000 lei
  Art. 20.05.01 “Uniforme şi echipamente”: 30.000 lei
  Art. 20.05.30 “ Alte obiecte de inventar” – 3.000 lei
  Art. 20.06.01 “Deplasări interne” 2.000 lei
  Art. 20.13 “Pregătire profesională” 3.000 lei
  Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” - 3.000 lei
  art. 510101 “transferuri către instituţii publice”: 98.000 lei
  art. 55.01.08 “programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”: cofinanţare program PHARE “Serviciul integrat de Poliţie Comunitară”: 860 lei

  - subcap. 610205 “Protecţie civilă şi PSI”

  art. 20.01.01 “Furnituri de birou” : 500 lei
  Art. 20.01.02 ”Materiale pentru curţenie” : 300 lei
  Art. 20.01.03 “ Incălzit, iluminat şi forţă motrică”
  încălzit: 700 lei/lună x 12 luni x 10% = 9.240 lei
  Iluminat : 125 lei/lună x 12 luni x 10% = 1.650 lei
  Total 10.890 lei
  Art. 20.01.05 “ Carburanţi şi lubrifianţi” : 9.000 lei
  Art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”
  Service protecţie civilă : 1.300 lei/trim x 4 = 5.200 lei
  Art. 20.01.30 “ Alte bunuri şi servicii pentru întreţ. şi funcţionare”
  Revizii maşini de pompieri, cartuşe pentru imprimantă, materiale de întreţinere: 2.500 lei
  Art. 20.05.01 “Uniforme şi echipamente”: 2.000 lei
  Art. 20.05.30 “ Alte obiecte de inventar”
  Furtun, stingătoare, scări, etc. : 1.400 lei
  Art. 20.06.01 “Deplasări interne” 500 lei
  Art. 20.13 “Pregătire profesională”: 1.500 lei
  art. 55.01.08 “programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”: Cofinanţare program PHARE “Unitate integrată pentru situaţii de urgenţă” : 1.940 lei

  CAP. 66 “Sanatate”

  - subcap. 660206 “Servicii generale in unitaţi sanitare cu paturi”
  Art. 510103 “acţiuni de sănătate” 316.000 lei

  CAP 67 “ Cultură, recreere şi religie”

  - subcap. 67020302 “Biblioteci publice”

  art. 20.01.01 “Furnituri de birou” - rechizite: 600 lei
  Art. 20.01.02 ”Materiale pentru curăţenie”: 600 lei
  art. 20.01.03 “ Incălzit, iluminat şi forţă motrică”
  încălzit: 860 lei/lună x 12 luni x 10% = 11.352 lei
  Iluminat : 12 lei/lună x 12 luni x 10% = 158 lei
  Total 11.510 lei
  Art. 20.01.04 “Apa canal, salubritate”: 25 lei/lună x 12 luni = 300 lei
  Art. 20.01.30 “ Alte bunuri şi servicii pentru întreţ. şi funcţionare” - imprimate: 400 lei
  Art. 20.05.30 “ Alte obiecte de inventar” - cărţi : 3.000 lei
  Art. 20.11 “Cărţi, publicaţii şi materiale documentare”
  Abonamente : 3.000 lei
  Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”
  Asigurare clădire : 400 lei

  - subcap. 67020306 “Case de cultură”
  art. 510101 “transferuri către instituţii publice”: 250.000 lei

  - subcap. 67020501 “Sport”
  art. 5911 “asociaţii şi fundaţii”: 120.000 lei

  - subcap. 67020503 “Intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement”

  Art. 20.01.05 “Carburanţi şi lubrifianţi” : 56.000 lei
  art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”
  curăţat zone verzi, plantat flori, toaletat copaci, reparaţii tractor şi utilaje, asigurări, etc : 60.000 lei
  Art. 20.01.30 “ alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”
  Flori, seminţe, pământ, vopsea, pensule, materiale întreţinere utilaje: 120.000 lei
  Art. 20.05.01 “Uniforme şi echipamente”: 2.000 lei
  Art. 20.05.30 “ Alte obiecte de inventar”
  Bănci, unelte, jardiniere, pergola, etc. : 50.000 lei

  - subcap. 670206 “Servicii religioase”
  art. 5912 “susţinerea cultelor”: 20.000 lei

  CAP. 68 “Asigurări şi asistenţă socială”

  - subcap. 680206 “Asistenţă socială pentru familie şi copii”

  art. 570201 “ajutoare sociale în numerar”
  - sprijin financiar pentru constituirea familiei – 150.000 lei
  - trusou pentru nou-născuţi – 45.000 lei

  - subcap. 68021501 “Ajutor social”

  art. 570201 “ajutoare sociale în numerar”
  - ajutor social şi de încălzire cu lemne L 416 – 384.000 lei
  - ajutor încălzire cu lemne (alţii decât L 416) – 200.000 lei

  - subcap. 680250 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale”

  La acest subcapitol sunt cuprinse trei activităţi şi anume:
  1. Centrul Social Sansa, care solicită suma de 20.000 lei, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii
  2. Ajutoare de urgenţă - art. 570201 “ajutoare sociale în numerar” - 20.000 lei
  3. Proiectului social “PHEONIX” – PHARE 2006:
  - cofinanţarea de 18.000 EURO, respectiv 77.400 lei - cheltuieli de personal
  - TVA –ul aferent achiziţiilor de bunuri şi servicii în valoare de 31.380 lei
  - TVA –ul aferent cheltuielilor de capital în valoare de 14.050 lei, şi anume:
   vehicul – 7.800 lei
   dulap pentru acte – 500 lei
   notebook – 900 lei x 3 buc. = 2.700 lei
   Calculator – 750 lei
   copiator multifuncţional – 750 lei
   videoproiector – 950 lei
   cameră video – 600 lei

  CAP. 70 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”

  - subcap. 70.02.05.01 “Alimentare cu apă”

  Art. 20.02 “Reparaţii curente” 100.000 lei
  Art. 710101 “Construcţii”: 590.000 lei, pentru continuarea obiectivului de investiţii “Extindere alimentare cu apă potabilă şi canalizare str. Venus – cart. Mălin”

  - subcap. 70.02.06 “Iluminat public şi electrificări rurale”

  art. 20.01.03 “ Incălzit, iluminat şi forţă motrică”
  Iluminat : 23.000 lei/lună x 12 luni x 10% = 303.600 lei
  art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”
  Montat becuri, montat – demontat ornamente luminoase: 200.000 lei
  Art. 20.01.30 “ alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”
  becuri, corpuri de iluminat : 20.000 lei
  Art. 20.05.30 “ alte obiecte de inventar” – 20.000 lei
  Art. 20.02 “reparatii curente”: - concesiune 356.020 mii lei

  - subcap. 70.02.50 “Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”

  art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”
  - documentaţii, identificări, evaluări, expertize, anunţuri ziar şi Monitorul Oficial, taxe aviz: 300.000 lei
  art. 710101 “construcţii”: 1.506.000 lei din care pentru:
  - Lucrări edilitare strada Laterală – 826.000 lei
  Studii, proiecte - total: 680.000 lei, din care:
  - PUZ Cartier rezidenţial Groapa Calului – 15.400 lei
  - SF, PT, DE, PAC Extindere reţele edilitare şi creare accese în zona industrială Hălchiu – 42.500 lei
  - SF Bază sportivă Maial -100.000 lei
  - PUD fosta fabrică de mobilă – 18.000 lei
  - SF obiectivul Artera – Ocolitoare a Municipiului Codlea – 298.100 lei
  - PT, DDE, DA Reabilitare Zona istorică Centru – 80.000 lei
  - SF, DA, PT, DDE, Studiu de impact asupra mediului – Reabilitare sit industrial fosta fabrică de mobilă Măgura – 90.000 lei
  - Documentaţie tehnico-economică – Consolidare, reabilitare şi extindere corp clădire Scoala Generală nr. 1 – 36.000 lei

  CAP. 74 “Protecţia mediului”

  - subcap. 74.02.05.01 “Salubritate”

  art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”
  - hingherit, ecarisaj: 10.000 lei
  - salubrizare drumul rampei de gunoi şi Vulcăniţa 40.000 lei
  - desinsecţie, dezinfecţie, deratizare: 100.000 lei
  TOTAL 150.000 lei
  Art. 20.05.30 “ Alte obiecte de inventar”
  Coşuri de gunoi : 30.000 lei

  - subcap. 74.02.06 “Canalizarea şi tratarea apelor reziduale”

  art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”: 10.000 lei
  Art. 20.02 “Reparaţii curente”: 100.000 lei


  CAP. 80 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”

  - subcap. 80020110 “Programe de dezvoltare regională şi socială”
  art. 710101 “Construcţii” – 52.750 lei – Documentaţie tehnică Reabilitarea zonei istorice Centru a municipiului Codlea

  CAP. 84 “Transporturi”

  - subcap. 84.02.03.03 “Străzi”
  art. 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”
  - transport de piatră spartă, nisip, pietriş, sare, materiale, lucrări cu buldoexcavator, marcaje rutiere: 130.000 lei
  Art. 20.01.30 “ alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”
  - piatră spartă, nisip, pietriş, borduri, sare, vopsea pt. marcaje, alte materiale de întreţinere.: 50.000 lei
  Art. 20.02 “Reparaţii curente”: 4.400.000 lei, din care 3.600.000 lei lucrări efectuate în anul 2008 şi emise bilete la ordin
  Art. 20.05.30 “ Alte obiecte de inventar” - semne circulaţie, plăcuţe pentru străzi: 20.000 lei  PRIMAR: POPA ALEXANDRU

  SEF BIROU CONTABILITATE: PAPARĂ MIRELA

  SEF SERVICIU A.P.: POPESCU CORINA

  ARHITECT SEF: BRADU CLAUDIA

  RăspundețiȘtergere