vineri, 27 martie 2009

Şedinţă CL, luni 30 martie 2009

C O N V O C A T O R M A T E R I A L E
În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr . 215/2001 privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 30 MARTIE 2009, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea 
ORDINE DE ZI :

Aprobarea Procesului verbal nr.3/23.02.2009 privind sedinta CL din luna februarie 2009
PCT 1- Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind
aprobarea conturilor anuale de executie a bugetelor precum si a situatiilor financiare pentru anul 2008- Birou Contabilitate referat nr.89/18.03.2009(C1)
PCT 2. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind insusirea documentatiei de urbanism- faza PUZ- „Construire parc logistic Codlea”- DJ 112 A Codlea-Vulcan- Serv Arh Sef- ref nr.82/16.03.2009 (C2)
PCT 3. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind emiterea unui aviz de principiu pentru initiere PUZ „Parcelarea terenului pentru construire locuinte” - Serv Arh Sef- ref nr.80/16.03.2009 (C2)
PCT.4. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire str.Horia nr.3- Arh sef +Serv Adm.Patrim - ref nr.81/16.03.2009 (C2)
PCT.5. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea trecerii imobilelor teren, proprietatea statului roman in proprietatea Mun Codlea– Serv Adm.Patrim- ref nr.96/20.03.2009 (C2);
PCT.6. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind atribuirea unui spatiu-sura in incinta imobilului str.Lunga nr.102- Serv Adm.Patrim- ref nr.94/19.03.2009 (C4+C5);
PCT.7. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea unui raport de evaluare si a modului de vanzare a terenului aferent constructuei 9 Mai 21 - Serv Adm.Patrim- ref nr.51/17.02.2009 (C2+C5);
PCT.8. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea taxelor de pasunat ce se vor practica in anul 2009 – Comp. Agricol Ref nr.87/18.03.2009 (C3)


PCT.9. Proiect de hotarare, initiat de viceprimarul mun.Codlea, privind modificarea art.11 al HCL 49/28.04.2006 referitor la stabilirea locurilor de asteptare a taxi-urilor - Comp. comercial Ref nr.91/19.03.2009 (C5)
PCT.10. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat pentru anul fiscal 2009- Serv IT -Ref nr.91/19.03.2009 (C1);
PCT.11- Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind modificarea si completarea HCL nr.80/20.06.2006 privind aprobarea contractarii unui imprumut bancar de catre SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL (C1+C5)
DIVERSE:
1) Informarea SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei nr.98/23.03.2009 privind urmatoarele:
a) Situatiile financiare la data de 31.12.2008 si repartizarea profitului;
b) Prezentarea Raportului de catre administratorul societatii;
c) Raportul cenzorului privind exercitiul economico-financiar aferent anului 2009;
d) Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009
2) Oferta de pret a SC Aqua Proiect SRL de efectuare a unui Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic privitor la lucrarea de „regularizare a raului Vulcanita-tronson Codlea- 16 km”
3) Informarea Serv Adm.Patrim nr.97/26.03.2009 privind nepermiterea amenajarii altei parcarii langa Sc gen nr.3, urmare a solicitarii comerciantilor din Centrul comercial Magura.
4) Solicitarea d-lui Lukacs Istvan Feranc privind diminuarea chiriei pentru terenul aflat in incinta Spitalului Mun Codlea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu