miercuri, 11 martie 2009

CL a hotărât normele de acordare a ajutoarelor de urgenţă

HOTARARE privind  stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim garantat  

Art.1. Se stabilesc situatiile care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Ajutoarelor de urgenta se vor acorda o singura data pe an/familie /persoana si in limita bugetului stabilit.

Art.3. Primarul Municipiului Codlea va duce la indeplinire prezenta hotarare.


Aici referatul de specialitate şi anexa hotărârii.


Un comentariu:

 1. ROMANIA
  JUDETUL BRASOV Aprobat primar,
  U.A.T. MUNICIPIUL CODLEA ing. Popa Alexandru
  SERVICIU A.P.L.  Serviciul APL, prin sef Serviciu APL, Szinatovici Elena, formuleaza prezentul :


  REFERAT


  prin care, in conformitate cu prevederile art. 28, alin. 2 din Legea nr. 416/2001, republicata cu modificarile si completarile ulerioare si ale art. 57 din HG nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, solicitam stabilirea conditiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, dupa cum urmeaza:

  1.persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale (incendii, inundatii, cutremure si furtuni puternice), dovedite cu acte de la institutii sau autoritati cu atributii in domeniu ( ex. pompieri , SVSU, etc.), anchete sociale, placi fotografice, etc.
  In aceste conditii se va acorda un ajutor de urgenta in suma de maxim 300 lei.

  2. persoanele care sufera de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate (documente eliberate de un medic specialist) ce necesita investigatii medicale cu caracter special, interventii chirurgicale, procurarea unor dispozitive medicale.
  In aceste conditii se va acorda un ajutor de urgenta in suma de maxim 300 lei.

  3. Decesul unei persoane:
  - fara venit
  - fara sustinatori legali
  - fara locuinta
  sau cadavru neidentificat
  In aceste conditii se va acorda un ajutor de urgenta in suma de maxim 200 lei.

  Ajutoarelor de urgenta mentionate se vor acorda o singura data pe an/familie /persoana si in limita bugetului stabilit.
  Persoanele care solicita acordarea ajutoarelor de urgenta vor prezenta documente justificative ale situatiilor mentionate mai sus, anchete sociale si alte inscrisuri doveditoare.
  Dupa emiterea de catre Consiliul Local a Hotararii privitoare la acordarea ajutoarelor de urgenta, Serviciul APL urmeaza sa intocmeasca Dispozitia de primar.


  Sef Serviciu APL,
  jr. Szinatovici Elena


  ANEXA NR. 1


  Conditiile care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat sunt :

  1.persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale (incendii, inundatii, cutremure si furtuni puternice), dovedite cu acte de la institutii sau autoritati cu atributii in domeniu ( ex. pompieri , SVSU, etc.), anchete sociale, placi fotografice, etc.
  In aceste conditii se va acorda un ajutor de urgenta in suma de maxim 300 lei.

  2. persoanele care sufera de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate (documente eliberate de un medic specialist) ce necesita investigatii medicale cu caracter special, interventii chirurgicale, procurarea unor dispozitive medicale.
  In aceste conditii se va acorda un ajutor de urgenta in suma de maxim 300 lei.

  3. Decesul unei persoane:
  - fara venit
  - fara sustinatori legali
  - fara locuinta
  sau cadavru neidentificat
  In aceste conditii se va acorda un ajutor de urgenta in suma de maxim 200 lei.

  Ajutoarelor de urgenta mentionate se vor acorda o singura data pe an/familie /persoana si in limita bugetului stabilit.
  Persoanele care solicita acordarea ajutoarelor de urgenta vor prezenta documente justificative ale situatiilor mentionate mai sus, anchete sociale si alte inscrisuri doveditoare.  SEF SERVICIU APL,
  SZINATOVICI ELENA

  RăspundețiȘtergere