miercuri, 4 martie 2009

Creşterea tarifelor la apa şi depozitare gunoi în rampă ceruta de SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL, a fost aprobată de CL în februarie

Având în vedere notele de fundamentare înaintate de societatea menţionată, Consiliul Local Codlea a hotarât creşterea tarifului la apă şi la depozitare gunoi în rampă la ultima şedinţă din februarie. De menţionat că peste 40% din reţelele de apă a Codlei înregistrează pierderi pe traseu, iar principala sursă de apă este barajul Turcu, deţinut de actualii proprietari ai fostului Colorom.

 • Adresa inaintată spre aprobare a preţului.
 •  Cerere aprobare tarif  de depozitare in rampa  a deseurilor
 • FISA DE FUNDAMENTARE pentru ajustarea tarifelor la canalizare 
 • Memoriu tehnico-economic justificativ privind ajustarea preturilor si tarifelor la apa  potabila si canalizare
 • Nota de fundamentare a tarifului de depozitare in  rampa

2 comentarii:

 1. SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL
  Tel/fax : 0268506342/0268506344
  Codlea , str. Fabricii nr.11
  J 08/2737/2004
  CUI RO 16976481
  Nr. 220 din 12.02.2009

  Catre

  Consiliul Local al municipiului Codlea


  Conform prevederilor legale in vigoare , Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 , Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 , va inaintam spre aprobare preturile si tarifele la apa potabila si canalizare.
  Preturile au fost avizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice , Aviz nr.4902421/09.02.2009 , dupa cum urmeaza :

  Apa potabila 1,98 lei /mc
  Canalizare 0,33 lei /mc

  Urmare a faptului ca in conditii reale de exploatare cheltuielile sunt mai mari decat veniturile, iar la activitatea de alimentare cu apa potabila si de canalizare societatea inregistreaza lunar pierderi si nu mai dispune de nici o posibilitate pentru redresarea situatiei economice, va rugam sa aprobati tarifele avizate de ANRSC , in conditiile in care ne vom preocupa in continuare de reducerea cheltuielilor , de asigurarea continuitatii distributiei apei potabile precum si de realizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a retelelor existente.

  Mentionam ca ultima ajustare a tarifelor s-a facut la nivelul lunii mai 2008 , aprobata prin aviz ANRSC nr.1942/21.04.2008 si HCL Codlea nr.61/28.05.2008 .  Director ,
  Ing. Gheorghe Marcu
  SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL
  Codlea , str. Fabricii nr.11
  Tel/fax : 0268506342/0268506344
  J 08/2737/2004
  CUI RO 16976481
  Nr. 219 din 12.02.2009  Catre

  Consiliul Local al municipiului Codlea  Conform prevederilor legale in vigoare , Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 , Legea serviciilor de salubrizare nr.101/2006 , va inaintam spre aprobare tariful de depozitare in rampa a deseurilor , dupa cum urmeaza :


  Tarif depozitare rampa 10,25 lei /mc .

  Mentionam ca ultima ajustare a tarifului s-a facut la nivelul lunii iunie 2005 , prin HCL nr.56/2005.
  Director,
  Ing. Gheorghe Marcu


  SC Servicii de Gospodarire
  Magura Codlei SRL
  FISA DE FUNDAMENTARE
  pentru ajustarea preturilor / tarifelor la apa


  Nr. Fundamentarea Propus
  crt. Specificatie UM anterioara Total Unitar
  Total Lei/mc lei/mc
  ian-sep.08 octombrie noiembrie decembrie
  A Apa bruta cumparata mii.mc 868.19 90.4 89.5 90.86
  B Apa livrata : mii mc. 789.29 89.9 88.2 89.8 260.44 267.9
  - populatie 655.19 71.8 72.9 73.4 205.43 218.1
  - rest consumat. incl. consum propriu 134.1 18.1 15.3 16.4 55.01 49.8
  pierderi de apa in sistem
  C Energie consumata MWh 1098 145.48 137.35 132.86
  D Numar salariati Nr.prs. 45 45 45 45 45
  E Venit mediu /salariat lei 819.3 863.9 852.2 881.9
  1 Cheltuieli variabile : 574891 72074.44 89936.37 87464.62 189650.1 0.722 249475.43 0.931225943
  apa bruta 32859.5 4383.16 4676.15 4744.68 9957.25 0.038 13803.99 0.051526652
  pierd apa in activit.de transp.si distr.
  energie electrica tehnologica 421364 54169.78 55253.99 52019.15 140872.66 0.541 161442.92 0.602623815
  tratarea apei 9225 1139 1139 1139 1013.67 0.0039 3417 0.012754759
  materiale tehnologice
  alte chelt.specifice (taxa transp.apa) 111442.5 12382.5 28867.23 29561.79 37806.52 0.143 70811.52 0.264320717
  2 Cheltuieli fixe , din care : 747243.01 86202.5 84706.48 85781.78 242278.93 0.931 256690.76 0.958158865
  a) cheltuieli materiale 240547 26657.12 25260.85 25285.28 84837.84 0.325 77203.25 0.288179358
  materiale 60548 6563.2 6163.8 5564.2 20180.67 0.077 18291.2 0.068276222
  energie electrica 3420 420.41 954.38 558.69 2633.84 0.01 1933.48 0.007217171
  cheltuieli cu protectia mediului
  amortizare anuala 28942 3225.61 3225.61 3225.61 9545.79 0.037 9676.83 0.036121053
  redeventa anuala
  reparatii in regie 37620 4250.5 4280.58 4103.87 11495.3 0.044 12634.95 0.047162934
  reparatii cu terti 38667 4526.3 4126.8 4230.8 14370.4 0.055 12883.9 0.048092199
  studii si cercetari 2010 223 223 223 2610.48 0.01 669 0.0024972

  alte servicii executate de terti : 34460 3739.2 2478.18 3270.5 24001.36 0.045 9487.88 0.035415752
  * colaborari 9930 1102 1102 1102 5652 0.022 3306 0.012340426
  * comisioane si onorarii
  * protocol, reclama , publicitate 9720 360 360 360 1080 0.004 1080 0.004031355
  * posta, telecom,. alte taxe 14810 2277.2 1016.18 1808.5 5058.7 0.019 5101.88 0.019043972
  - alte chelt. mater. (comb., gaz ) 34880 3708.9 3808.5 4108.61 12210.66 0.047 11626.01 0.043396827
  b) Cheltuieli cu munca vie din care : 482298.72 56834.57 56734.82 57785.69 149298.22 0.576 171355.08 0.639623292
  - salarii 331830 38877 38348 39688 106299 0.408 116913 0.436405375
  - CAS 19.5% /18% 64706.8 7581 7477.86 7143.84 20728.31 0.08 22202.7 0.08287682
  - fond somaj 1% / 0,5% 3318.3 388.7 383.48 198.44 1062.99 0.004 970.62 0.003623068
  - sanatate 5,5% / 5,2% 18250.65 2138.23 2109.14 2063.77 5846.45 0.022 6311.14 0.02355782
  - fd accidente si boli prof. 0.694% 2302.9 269.8 266.13 275.43 737.72 0.003 811.36 0.003028593
  CCIASS 0,85% 2820.5 330.45 325.95 337.34 0.003 993.74 0.003709369
  gar sal.0,25% 829.57 97.19 95.87 99.22 265.75 0.001 292.28 0.001091004
  alte chelt.munca vie(tichete masa) 58240 7152.2 7728.39 7979.65 14358 0.055 22860.24 0.085331243
  c) Cheltuieli financiare 24397.29 2710.81 2710.81 2710.81 8142.87 0.03 8132.43 0.030356215
  I Cheltuieli totale (1+2) 1322134.01 158276.94 174642.85 173246.4 431929.03 1.65 506166.19 1.889384808
  II Profit 5% -132541 -2749.94 -22056.85 -17892.4 21596.45 0.08 25308.3 0.094469205
  III Cota de dezvoltare
  IV Fond IID
  V Venituri obtinute din prod,transp. lei
  distrib.(I+II+III+IV) 1189593 155527 152586 155354 453525.48 531474.49 1.983854013
  VI Cantit.livrata, inclusiv consum propriu mii mc 789.29 89.9 88.2 89.8 260.44 267.9
  VII Pret/tarif unitar (V : VI) lei/mc 1.29/1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.98  Director , Contabil sef , Sef birou abonati logistica ,
  ing. Gheorghe Marcu ec. Seceleanu Silea Rita ing. Rogoz Valentina  SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL

  FISA DE FUNDAMENTARE
  pentru ajustarea tarifelor la canalizare

  Nr. Realizat perioada Fundamentarea Propus
  crt. Specificatie UM anterioara ( mii lei) anterioara Total Pret
  ian.-sep.08 octombrie noiembrie decembrie Tot. mii lei Unit.lei/mc mii lei lei/mc
  A Apa livrata : 789.29 89.9 88.2 89.8 260.44 267.9
  - populatie mii mc. 655.19 71.8 72.9 73.4 205.43 218.1
  - rest consumatori 134.1 18.1 15.3 16.4 55.01 49.8
  inclusiv consum propriu
  B Apa uzata si meteorica mii mc
  procesata 803 88.16 87.53 84.48 266.72 260.17
  populatie 466.9 50.26 51.03 51.38 164.34 152.67
  rest consumatori 336.1 37.9 36.5 33.1 102.38 107.5
  C Energie consumata MWh 0 0 0 0
  D Numar salariati Nr.
  pers. 9 9 9 9
  E Venit med. /salariat lei 673.7 704.6 687.2 709.8
  1 Cheltuieli variabile 19631.35 3354.55 3060.06 3060.06 10003.8 0.038 9474.67 0.036417227
  - en. electr. tehnologica 5989 0.023
  - materiale tehnologice
  cheltuieli cu protectia
  calitatii apei (suspensii) 19631.35 3354.55 3060.06 3060.06 4014.8 0.015 9474.67 0.036417227
  - alte chelt.mat.specifice
  2 Cheltuieli fixe , din care: 209494.68 24578.67 24176.81 23105.21 64947.67 0.241 71860.69 0.276206673
  a) chelt. materiale 126432 14828 14641 13405 34312.26 0.139 42874 0.164792251
  - materiale 16542 1925 1835 1825 4848.98 0.018 5585 0.021466733
  - energie electrica
  - amortizare anuala
  - redeventa anuala
  - reparatii in regie 35686 4234 4124 3854 11880 0.045 12212 0.04693854
  - reparatii cu terti 11465 1385 1385 1385 3480 0.013 4155 0.015970327
  - studii si cercetari
  - alte servicii exec. terti: 14805 1648 1646 1650 4710.18 0.018 4944 0.01900296
  * colaborari 4320 480 480 480 1350 0.006 1440 0.005534843
  * comisioane si onorarii
  * protocol, reclama ,
  publicitate 4950 550 550 550 1650 0.006 1650 0.006342007
  * posta, telecomunicatii 5535 618 616 620 1710.18 0.006 1854 0.00712611
  - alte chelt. materiale (comb) 47934 5636 5651 4691 9393.1 0.045 15978 0.061413691
  b) cheltuieli cu munca vie
  din care : 83062.68 9750.67 9535.81 9700.21 30635.41 0.102 28986.69 0.111414421
  - salarii 54570.8 6342.5 6184.2 6387.6 17601.72 0.066 18914.3 0.072699773
  - CAS 19.5% /18% 10641.3 1236.78 1205.91 1149.76 3432.33 0.013 3592.45 0.013808087
  - fond somaj 1% / 0,5% 545.7 63.42 61.84 31.93 176.01 0.001 157.19 0.000604182
  - sanatate 5,5% 5,2% 3001.39 348.8 340.13 332.15 968.1 0.004 1021.08 0.003924665
  - fd accidente si boli prof. 0.694% 378.72 44.01 42.91 44.32 122.16 0.001 131.24 0.000504439
  CCIASS 0,85% 463.85 53.91 52.56 54.29 0.001 160.76 0.000617904
  gar sal.0,25% 136.42 15.85 15.46 15.96 44.02 47.27 0.000181689
  - tichete masa 13324.5 1645.4 1632.8 1684.2 4286.52 0.016 4962.4 0.019073683
  c) cheltuieli financiare
  I Cheltuieli totale (1+2) 229126.03 27933.22 27236.87 26165.27 74951.47 0.28 81335.36 0.3126239
  II Profit 5% -23690 -2366.82 -1853.17 -1666.07 3747.57 0.01 4066.76 0.015631164
  III Cota de dezvoltare
  IV Venituri obtinute din
  activitatea de canalizare lei
  (I+II+III) 205436 25566.4 25383.7 24499.2 78699.04 85402.12 0.328255064
  V Cantitate procesata incl. mii mc
  consum propriu 803 88.16 87.53 84.48 266.72 266.72 260.17
  VI Tarif unitar (IV : V) lei/mc 0.23/0.29 0.29 0.29 0.29 0.3 0.29 0.33

  Nota :* cantitatea de apa uzata preluata la canalizare la ag.economici este mai mare decat cantitatea de apa introdusa in retea ,
  deoarece exist ag. Economici care au puturi proprii ( SC Rolem , SC Delaco , SC Mecanica , Penitenciar )
  * la statia de epurare nu mai functioneaza decat un decantor , fapt pt. care nu mai exista consum de energie electrica la
  acest punct de lucru . Se va realiza conf. Master Planului o statie de epurare zonala la Feldioara .


  Director , Contabil sef , Sef birou abonati logistica ,
  ing. Gheorghe Marcu ec Seceleanu Silea Rita ing. Rogoz Valentina  SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL


  Memoriu tehnico-economic justificativ
  privind ajustarea preturilor si tarifelor
  la apa potabila si canalizare


  SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL asigura alimentarea cu apa potabila pentru toti consumatorii din localitate .
  Cantitatea de apa este distribuita in proportie de 80% pentru populatie si 20% pentru agenti economici si institutii publice.
  Analizand veniturile si cheltuielile , conform bilantului contabil si a fisei de fundamentare , rezulta ca in prezent , la nivelul unei luni se inregistreaza urmatoarea situatie economica la activitatea apa canal :

  - venituri din incasari la tarifele actuale :
  179638.76 lei/luna
  - cheltuieli pentru asigurarea apei potabile si canalizarii :
  195833.85 lei/luna
  - pierderi lunare medii :
  16195.09 lei/luna

  Aceasta situatie este generata de urmatoarele cauze majore :

  1.Societatea SC Atlanta House Investments SRL , proprietar al barajului Turcu , a montat in data de 07.10.2008 pe conducta de aductiune a apei brute un apometru , rezultand un consum mediu lunar de cca. 230000 mc. La un tarif de 0,127 lei/mc fara TVA , valoarea lunara a facturii reprezentand serviciul de transport al apei brute este in prezent de cca. 29214 lei fata de 12382 lei cat era pana la dat montarii contoarului.
  Rezulta o diferenta de cca.16833 lei /luna .
  2. Incepand cu luna august 2008 , Autoritatea Nationala ’’ Apele Romane’’ Directia Apelor Olt Rm. Valcea , a majorat preturile si tarifele la apa utilizata respectiv contributiile pentru primirea apelor uzate in receptorii naturali , cu un procent de cca.16% , rezultand o diferenta lunara de cca. 3100 lei /luna .  3. Inflatia a contribuit si ea la o insemnata devalorizare, respectiv scumpirea materiilor prime, materialelor , precum si cresterea salariului minim pe economie si a bonurilor valorice (tichetelor de masa) , toate acestea concretizandu-se in cheltuieli suplimentare de cca. 7110 lei/luna .
  Din fisele de fundamentare a preturilor si tarifelor la apa potabila si canalizare rezulta :

  A. Apa potabila
  I. Cheltuieli lunare
  a)Apa bruta - ponderea valorii apei brute in total costuri reprezinta cca. 2 % . Cresterea de tarif incepand cu august 2008 genereaza facturi a caror valoare a crescut cu 38%.(13809 : 9957 =1,38 )
  Rezulta o pondere influenta majorare in prêt - 0,76 %

  b) Energie electrica – ponderea valorii energiei electrice in total costuri cca. 30 % ; majorarea valoarii facturate in conditiile in care cantitatea de energie electrica a ramas relativ constanta rezulta in special ca urmare a cresterii tarifelor la orele de varf ale sistemului energetic , cca. 14%
  (161442 : 140872= 1,14)
  Pondere influenta majorare in prêt - 4,20 %

  c) Cheltuieli taxa transport apa – pondere tarif 14%
  Crestere cheltuieli ( 28900 :12382= 2,33)
  Pondere influenta majorare in prêt – 2,6 %

  d) Cheltuieli cu munca vie – pondere tarif - 32%
  Crestere conform contractului colectiv de munca - 10%
  Pondere influenta majorare in prêt - 3,2 %

  Rezulta :
  - apa bruta - 0,76 %
  - energie electrica - 4,20 %
  - cheltuieli transport apa - 2,60 %
  - cheltuieli cu munca vie - 3,20 %
  Total 10,7 %
  Beneficiu 5 %
  Rezulta o crestere de cca.15 %. , adica

  1,73 x 1,15 = 1,98 lei/mc


  II. Venituri lunare - conform fisei de calcul cantitatea de apa facturata a ramas aproximativ aceeasi , in medie cca. 89,3 mii mc luna , veniturile lunare fiind de 154489 lei/luna.

  B. Canalizare
  I. Cheltuieli lunare
  a) Cheltuieli cu protectia calitatii apei – 10 %
  Crestere cheltuieli ( 9474 : 4014 = 2,36 )
  Pondere influenta majorare in prêt - 2,59 %

  b) Cheltuieli materiale – pondere tarif - 48 %
  Crestere cheltuieli conform inflatie - 7%
  Pondere influenta majorare in prêt – 3,36 %

  c) Cheltuieli cu munca vie – pondere tarif - 33 %
  Crestere conform contractului colectiv de munca - 10 %
  Pondere influenta majorare in prêt - 3,3 %

  Rezulta:
  - cheltuieli cu protectia calitatii apei - 2,59 %
  - cheltuieli materiale - 3,36 %
  - cheltuieli cu munca vie - 3,30 %
  Total - 9,25 %
  Beneficiu 5 %
  Rezulta o crestere de cca.14 %
  0,29 x 1,14 =0,33 lei/mc

  II. Venituri lunare - veniturile lunare medii sunt de 25149,76 lei .
  Datorita starii avansate de uzura a sistemului de distributie a apei potabile , pierderile de apa existente in retea sunt cu mult mai mari decat cele estimate anterior contorizarii sursei de apa . In prezent, ca urmare a constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul apa/apa uzata in judetul Brasov si adoptarii strategiei de dezvoltare inclusa in Master Planul judetului Brasov , alocarea de fonduri pentru investitiile de reabilitare a retelelor publice a fost amanata , fapt ce inseamna ca in perioada imediat urmatoare pierderile de apa se vor mentine la acelasi nivel .

  Societatea noastra executa lucrari de reparatii aparand costuri suplimentare , dar cu tarifele practicate in prezent si veniturile obtinute nu avem fondurile necesare reabilitarii si modernizarii intregului sistem de alimentare cu apa .
  In aceste conditii, analizand datele prezentate mai sus rezulta ca este necesara stabilirea unor tarife reale care sa nu genereze pierderi .

  Mentionam ca ultima majorare de tarif a avut loc la data de 01.05.2008 , conform HCL Codlea nr.61/28.05.2008 si Avizului ANRSC nr.1942/21.04.2008.  Director , Contabil sef , Sef birou abonati logistica ,
  Gheorghe Marcu Seceleanu Silea Rita Rogoz Valentina

  SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL  Nota de fundamentare a tarifului
  de depozitare in rampa


  In ultima perioada , conform evidentelor noastre , a masuratorilor efectuate , cantitatea de deseuri voluminoase rezultata din lucrari de construire si demolare , transportata de catre agentii economici la rampa de gunoi a localitatii a crescut simtitor.
  In aceste conditii , cheltuielile cu intretinerea rampei si a caii de acces catre aceasta au crescut , depasind veniturile , tariful practicat in prezent de 7,5 lei/mc , in vigoare de la nivelul lunii iunie 2005 conform HCL nr.56/30.05.2005 , fiind subdimensionat .
  Conform Institutului National de Statistica intre anii 2005 – 2008 indicii de inflatie au fost :
  Anul 2006 - 21,41 %
  Anul 2007 - 11,96 %
  Anul 2008 - 7,26 %
  Astfel din actualizarea tarifului de depozitare in rampa, tinand cont doar de indicii de inflatie rezulta ca in prezent tariful ar trebui sa fie in cuantum de 10,91 lei/mc , dupa cum urmeaza :

  7,5 x 121,41 = 9,1 lei/mc
  100

  9,1 x 111,96 = 10,18 lei/mc
  100

  10,18 x 107,26 = 10,91 lei/mc
  100

  Din fisa de fundamentare rezulta ca un tarif de 10,25 lei/mc ar fi suficient pentru acoperirea costurilor activitatii de intretinere a rampei care in concordanta cu reglementarile de mediu existente trebuie monitorizata in permanenta pentru reducerea poluarii solului si apelor subterane din zona .  Activitatea de administrare a depozitului de deseuri menajere presupune :
  - paza la intrarea in rampa si pe perimetrul acesteia ;
  - inregistrarea evidentelor intrarilor in rampa ( agent economic , tip de deseu depozitat, numar inmatriculare auto , cantitate transportata si depozitata ) ;
  - efectuarea de lucrari de nivelare , terasare si acoperire cu straturi succesive de pamant a deseurilor ;
  - intretinerea caii de acces ( imprastiere piatra , curatat rigole , executat drenaje ,etc) .

  Fata de cele prezentate mai sus , tinand cont de influentele reale primite in costuri , consideram justificata solicitarea de majorare a tarifului de depozitare in rampa , deoarece actualul tarif influenteaza negativ activitatea de salubrizare .
  Director , Sef birou abonati logistica ,
  Ing. Gheorghe Marcu ing. Rogoz Valentina

  RăspundețiȘtergere
 2. foarte bine ca scupiti apa tot la aceias oameni care luna la luna plateste apa corect dar este multe vecin nu mai in jurul meu nu vorbim de toate codlea care nu platesc nimic si foloseste apa ca si noi DE CE NU CONTROLATI SA PLAYEASCA TOATE LUME ASA ARI FII CORECT

  RăspundețiȘtergere