vineri, 20 februarie 2009

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din 23 februarie 2009

C O N V O C A T O R M A T E R I A L E

În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr . 215/2001 privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 23 FEBRUARIE 2009, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea

ORDINE DE ZI :

Aprobarea Proceselor verbale nr.1/09.01.2009 si nr.2/26.01.2009 privind sedintele CL din luna IANUARIE 2009

PCT 1- Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind

aprobarea unor tarife la serviiciile prestate de SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL( apa, canal si rampa gunoi) – Adresa SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL nr. 44/13.02.2009 si nr.45/13.02.2009(C1)

PCT 2. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in mun Codlea str.Aurel Vlaicu nr.3 - Serv Adm patrim -Ref. nr.46/13.02.2009 (C2+C5)

PCT.3. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta-Serv APL -Ref nr.4056/18.02.2009 (C4)

PCT.4. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind

acordarea unor prestatii financiare (ajutoare de urgenta- fam. Tobu Andreia Roxana si fam. Zerman Anelize) – Serv APL- Ref.nr. 3891/17.02.2009 si ref nr.3354/10.02.2009(C4)

PCT.5. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind emiterea unui aviz de principiu pentru initiere PUZ „Construire depozit produse petroliere” - Serv Arh Sef- ref nr.52/18.02.2009 (C2)

PCT.6. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind esalonarea redeventei aferente anului 2009 mentionata in contractul de concesiune nr.60/19.03.2008 incheiat cu SC Exotic SRL(fosta C.T., 9 Mai)– Serv Adm.Patrim- ref nr.50/17.02.2009 (C1)

PCT.7. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra terenului A1024/1, limitrof SC Protan Buc SA– Serv Adm.Patrim- ref nr.48/17.02.2009 (C2);

PCT.8. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind insusirea documentatiei tehnice topografice de dezmembrare pe apartamente a imobilului Codlea, str.Garii nr.24- Serv Adm.Patrim- ref nr.49/17.02.2009 (C2);

PCT.9. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind stabilirea unei noi destinatii pentru imobilului situat in mun Codlea, str.Lunga nr.112-114 - Serv Adm.Patrim- ref nr.51/17.02.2009 (C2+C5);

PCT.10. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru perioada ianuarie-martie 2009 proiectului Phoenix – Birou Contabilitate Ref nr.57/19.02.2009 (C1)

PCT.11. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind inchirierea unui spatiu din imobilul situat in mun Codlea str.Horia nr.5-Serv AP- Ref nr.56/19.02.2009 (C4)

PCT.12. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea rapoartelor de evalaure teren (gradina)- proprietatea mun Codlea Serv Adm.Patrim- ref nr.58/19.02.2009 (C1);

DIVERSE:

1) Referatul secretarului mun Codlea privind acordarea calificativului pentru performantele profesionale din anul 2008.

2)Adresa cotidianului Monitorul Expres nr.2702/03.02.2009

privind incheierea unui parteneriat cu Mun Codlea in vederea realizarii proiectului „Avem viitorul nostru european” ( implica publicarea unui nr. de 2 pag, lunar contra sumei de 4000 lei/luna)

3)Petitia d-lui Ungureanu Ghe. nr.23/29.01.2009 si punctul de

vedere al d-lui Ciolan Stefan – presedintele CSM Codlea privind decontarea sumei de 3000 ron, reprezentand cheltuielile efectuate cu ocazia organizarii unor competitii sportive.

4) Referatul nr.4085/18.02.2009 al Serv APL privind activitatea programului „Centru Social Sansa”;

5) Informarea nr.55/19.02.2009 a d-lui Albu Erwin –consilier local privind desfasurarea comertului stradal cu haine second hand in Codlea.

6) Informarea nr.54/19.02.2009 a d-lui Albu Erwin –consilier local privind intalnirea desfasurata pe tema sigurantei publice locale din 09.02.2009

7) Informarea nr.53/19.02.2009 a d-lui Albu Erwin –consilier local privind introducerea unui sistem de supraveghere video si a unei retele wirless in mun Codlea.

8) Plangerea prealabila nr.3922/17.02.2009 formulata de dl Costinas Mircea impotriva art.4 din HCL 72/2008 (C5)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu