miercuri, 10 decembrie 2008

CONSILIU: Ordinea de zi a sedintei ordinare din decembrie

C O N V O C A T O R M A T E R I A L E
În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr . 215/2001 privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 15 DECEMBRIE 2008, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea


ORDINE DE ZI :

Aprobarea P.V nr.8/24 nov 2008 privind sedinta ordinara a CL din luna noiembrie 2008
PCT 1- Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind
rectificarea bugetului pe anul 2008 – Biroul Contabilitate- Ref.nr. ………(C1)
PCT 2. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2009 - Ref. nr.364/02.12.2008 (C5)
PCT.3. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea Documentatiei de urbanism- faza PUD” Construire hala si corpuri birouri P+4” - Serv Arh sef-Ref nr.344/17.11.2008 (C2)
PCT.4. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea solutiei propuse si dezmembrarii prezentate in Plansa din Documentatia de urbanism –faza PUD „ Reconstituire, reamenajarea si reconversia functioanla si arhitecturala a constructiilor hale existente in incinta fostei fabrici de mobila Magura”- Serv Arh Sef-Ref nr.369/04.11.2008 (C2)
PCT.5. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea documentatiei tehnico- economice studiu de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare zona istorica centru Municipiul Codlea” Serv Arh Sef-Ref nr.371/05.12.2008 (C1+C2)
PCT.6. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind stabilirea destinatiei imobilului teren aflat in proprietatea Mun Codlea in teren pentru constructie-gradinita prescolari - Serv Adm Patrimoniu-Ref nr.367/03.12.2008 (C5)
PCT.7. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind stabilirea tarifului reprezentand chiria/zi, pentru inchiriere casute din lemn amplasate in zona Promenada-Serv Adm Patrimoniu Ref nr.372/05.12.2008 (C1);
PCT.8. Proiect de hotarare, initiat de d-na Carstolovean Adriana-consilier local, privind modul de administrare a domeniului public din incinta Sc gen nr.3 Codlea- Serv Adm Patrim nr. 370/05.12.2008 (C2+C4)
PCT.9. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind stabilirea tarifului /mp pentru calcularea chiriei pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuit- Serv Adm Patrim- ref nr.336/03.12.2008 (C1)
PCT.10. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind insusirea unei documentatii tehnice topografice str.Rampei FN- Serv Adm Patrim -Ref nr.374/08.12.2008 (C2)
PCT.11. Proiect de hotarare, initiat de d-l Albu Erwin-consilier local din partea Forumului German, privind darea in folosinta gratuita a unui imobil constructie- Serv APL Ref nr. 33047/19.11.2008 (C2+C5)
Explicatie: Este vorba despre fosta cladire a Clubului de Turism din fostul poligon de tragere din cartierul Garoafelor,aceasta se afla actualmente in perimetrul cimitirului Parohiei Ortodoxe nr.3 si va fi transformata oficial in casa mortuara cu CIRCUIT GRATUIT (CONDITIE ESENTIALA).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu