duminică, 3 martie 2013

Consulul Marii Britanii Stuart Meikle şi Erwin Albu lansează "Transylvanian Community Solutions""Transylvanian Community Solutions" a luat fiinţă în 2013 deoarece membrii fondatori, Excelenţa Sa Stuart Meikle, Consul al Marii Britanii şi Erwin Albu, au observat prea puţine rezultate în rezolvarea problemelor de sărăcire extremă în multe zone rurale şi orăşeneşti din România. 
TCS este o organizaţie non guvernamentală cu deschidere internaţională, fondată pentru implicarea în comunitate, găsirea şi aplicarea de soluţii pentru micile localităţi, dezvoltarea durabilă prietenoasă şi respectuoasă cu mediul înconjurător, cu valorile umane şi istorice. 

România, membră a Uniunii Europene începând cu anul 2007, este o țară caracterizată de problemele sociale și economice care sfidează acest statut. Condițiile de trai și  perspectivele pentru atât de mulți dintre oamenii săi nu sunt deloc acceptabile.
Marea speranță a aderării la UE a fost ştearsă pentru multe comunități în România. Departe de a vedea un standard de viață în creștere, instituirea de măsuri de austeritate a adus doar declin. Ca o consecință, prin plecarea în străinătate, românii s-au angajat la cea mai mare migrație pe timp de pace bazată pe sărăcie din Europa. Familiile și comunitățile lor au fost sfâșiate și există puține perspective de schimbare.

Obiectivul nostru în cadrul TCS este găsirea de soluții de îmbunătățire a standardelor de viață ale comunităților rurale și semi-urbane din Transilvania. Ne dorim să vedem soluții concrete, care vor oferi oamenilor săi venituri durabile autentice, racordate la piaţă . Ne dorim să vedem oameni care au posibilitatea de a alege să rămână în cadrul familiei și comunității și pentru a vedea comunitățile din Transilvania  recăpătându-şi viabilitatea lor demografică.

Consulul Marii Britanii, Excelenţa Sa Stuart Meikle şi Erwin Albu


Obiective
Obiectivul general al TCS este de a găsi soluții durabile care vor îmbunătăți standardele de viață ale comunităților care locuiesc în zonele rurale și orașele mici din Transilvania. Obiectivul principal este axat pe problema majoră: cum să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor, în măsura în care generațiile tinere vor putea să rămână în cadrul comunităților în care s-au născut, dând astfel comunităților un viitor cu durabilitate demografică.
Regenerarea economică este o necesitate absolută într-o regiune aflată în declin de la căderea comunismului. Foarte multe din zonele rurale se află în paragină, iar satele sunt sărăcite. Agricultura și produsele alimentare trebuie să fie forțele motrice din spatele regenerării, dar există puține semne de redresare. Noi, prin urmare, punem un accent deosebit pe redresarea prin sectorul agricol.
Orașele și satele au nevoie de o economie diversificată. Ne vom concentra de asemenea pe sprijinirea sectorului de afaceri mici. Acest lucru va fi printr-un sprijin direct și prin promovarea măsurilor de eliminare a pietrelor de moară birocratice, care încărcă masiv activitățile IMM și, prin urmare, capacitatea lor de a contribui la redresarea economică.
În cele din urmă și nu în ultimul rând, ne vom corela activitățile noastre agricole și de sprijinire a comunităţilor cu cele necesare pentru conservarea peisajelor  incredibile a regiunii. Comunitățile din trecut sunt cele care au creat peisajele și numai prin regenerarea comunităților actuale va fi posibil ca peisajele să fie din nou administrate și conservate.

OBIECTIVELE "TRANSILVANYAN COMMUNITY SOLUTIONS"

    ♦ Îmbunătățirea standardelor de viață în comunitățile noastre rurale si în micile localităţi
    ♦ Crearea de locuri de muncă durabile prin utilizarea rațională a resurselor regiunilor
    ♦ Renaşterea comunităților locale pentru a face posibilă o dezvoltarea demografică durabilă
    ♦ Transmiterea beneficiilor activităților noastre către categoriile dezavantajate din societate
    ♦ Regenerarea agriculturii pentru a redeveni principalul angajator regional
    ♦ Dezvoltarea unei industrii de fructe pentru  ocuparea forței de muncă şi pentru a oferi venituri durabile 
    ♦ Crearea de legături între producătorii  locali de produse agro-alimentare şi piețele interne și internaționale
    ♦ Dezvoltarea si comercializarea produselor obținute în mod durabil din Transilvania
    ♦ Păstrarea peisajelor locale prin agricultura conservatoare
    ♦ Punerea în aplicare a unor sisteme de exploatare agricolă, care păstrează ecologia regiunii
    ♦ Atragerea atenţiei internaționale asupra Transilvaniei, prin activitatile noastre

Vizitaţi site-ul "Transylvanian Community Solutions":
3 comentarii: