vineri, 17 iulie 2009

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Codlea din 20 iulie 2009

C O N V O C A T O R M A T E R I A L E

În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr . 215/2001 privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 20 IULIE 2009, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea

ORDINE DE ZI :

Aprobarea Procesului verbal nr.9/17 iunie 2009 privind sedinta extraordinara a CL, precum si Procesul verbal nr.10/29 iunie 2009 privind sedinta ordinara a CL.

PCT 1. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2009- Birou Contabilitate- ref nr.190/13.07.2009 (C1)

PCT 2. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind atribuirea cu titlul gratuit a unei suprafete de teren de 1,00 mp catre SC GDF SUEZ Energy Romania SA Bucuresti – Serv Adm Patrim-Ref nr.188/13.07.2009 (C2)

PCT 3. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind insusirea unei documentatii de dezlipire imobil, situat in mun Codlea str.Fabricii nr.11 (fosta Magura SA)- Serv Adm Patrim - Ref nr.187/13.07.2009 (C2)

PCT 4. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind revocarea HCL nr.73/2008 referitor la aprobarea unui Studiu de oportunitate- Solicitarea beneficiarului SC Flori Codlea SRL nr.16560/09.07.2009 (C2)

PCT.5. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind transferul cu plata in vederea exploatarii a obiectivului BARAJ TURCU catre SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL (C5).

PCT..6 Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a terenurilor folosite de gospodarii - Serv Adm Patrim - Ref nr.189/13.07.2009 (C1+C2+)

PCT.7. Plangerea prealabila inreg sub nr. 16595/09.07.2009 formulata de catre Munteanu Ghe Sorin avand ca obiect anularea unei licitatii publice - Ap perm al Cons Local - Ref nr.192/14.07.2009 (C5)

PCT.8 Proiect de hotarare, initiat de un grup de consilieri locali privind modalitatea de inchidere a rampei de gunoi a Mun Codlea – Adresa SC Servicii Magura Codlei SRL nr.1099/16.07.2009 (C3)

PCT.9. Proiect de hotarare, initiat de un grup de consilieri locali privind aprobarea unor tarife de salubrizare – Adresa SC Servicii Magura Codlei SRL nr.1100/16.07.2009 (C2)

PCT.10. Proiect de hotarare, initiat de un grup de consilieri locali privind achizitionarea in leasing de catre SC Servicii Magura Codlei SRL a unui a utilaj autocompactor – Adresa SC Servicii Magura Codlei SRL nr.1101/16.07.2009 (C1+C2)

PCT.11. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind insusirea unei documentatii tehnice topografice, str.Rampei - Serv Adm Patrim - Ref nr.193/15.07.2009 (C2)

PCT.12 Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea modificarilor organigramei si statului de functii ale ap. de specialitate al primarului- Resurse Umane Ref nr. 191/14.07.2009 (C5)

DIVERSE

1)- Solicitarea nr.3/25.06.2009 a SC Taverna Sasului SRL de asociere

cu Mun Codlea in vederea realizarii in comun a investitiei „Complex Sportiv: balon fotbal, piscina acoperita, bazin descoperit, teren tenis camp, restaurant, vestiare, dusuri, sauna, sala fitness si parcare” (C4)

2) Solicitarea unor producatori agricoli, inreg sub nr. 185/06.07.2009 pentru luarea unor masuri impotriva furturilor agricole. (C3)

3) Sesizarea nr. 174/29.06.2009 a Sectiei de Turism privind activitatea desfasurata de membrii acestuia. (C4)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu