luni, 8 iunie 2009

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Codlea din luna MAI 2009

Public cu întârziere materialele şedinţei CL din mai:

C O N V O C A T O R M A T E R I A L E
În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr . 215/2001 privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 25 MAI 2009, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea 
ORDINE DE ZI :

Aprobarea P.V nr.5/14.04.2009 si P.V nr.6/27.04.2009 privind sedintele CL din luna aprilie 2009
PCT 1- Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea privind
Aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al mun Codlea- Serv Voluntar ptr. Situatii de Urgenta - Referat nr.139/14.05.2009(C5)
PCT 2. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind emiterea unui aviz de principiu pentru initiere PUZ pentru „Construire turnatorie metale neferoase si depozite ” obiectiv situat la DJ 112A Codlea-Halchiu- Arh sef Ref nr. 148/18.05.2009 (C2)
PCT.3. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind - insusirea Caietului de Sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren (gradina) situat in mun Codlea str.Lunga nr.59- Serv Adm Patrim - Ref nr.138/12.05.2009 (C2+C5)
PCT.4. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind– aprobarea trecerii unor imobile teren din proprietatea Statului roman in proprietatea mun Codlea, precum si a unor rapoarte de evaluare teren -Serv Adm patrim- Ref nr.137/15.05.2009 (C2+C1);
PCT 5. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind atribuirea in folosinta gratuita a unor parcele de teren- Comp.Agricol- ref nr.147/18.05.2009 (C3)
PCT 6. Proiect de hotarare, initiat de primarul mun.Codlea, privind
aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana–Zona Metropolitana- Serv Adm Patrimoniu Ref nr.144/14.05.2009 (C5)
DIVERSE:
1) Informarea Serv Adm Patrimoniu nr. 9649/14.04.2009 privind 
solicitarea Organizatiei locale PSD de inchiriere a unui spatiu pentru sediu de partid (C2)
2) Referatul Serv Adm Patrim nr. 136/12.05.2009 privind aprobarea diminuarii izlazului comunal cu 3 ha in vederea acordarii unor drepturi prevazute de Legea nr.341/2004 a eroilor martiri (C2+C3)
3) Referatul Serv Adm Patrim nr. 150/19.04.2009 privind aprobarea unei cesiuni de creanta pentru fosta Centrala termica Centru Civic (C1+C2)

Un comentariu:

  1. Ma mir ca d-nul primar nu si-a mai trecut niste terenuri in proprietatea lui ca sa poata sa le vinda pe urma !ca si asa are prea" putine"

    RăspundețiȘtergere